Archive for กันยายน 2011

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)   Leave a comment

โรงเรียนเกล็ดแก้วตั้งอยู่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอนระดับชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 236 คน มีครู 7 คน (ไม่ครบชั้น)ภายในปีงบประมาณ 2555 โรงเรียนต้องการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษา และได้รับการรับรองจาก สมศ.แต่ยังขาดครูซึ่งทางโรงเรียนต้องหางบประมาณ(เพื่อจ้างครูจำนวน 2 คน)ขณะนี้เงินที่โรงเรียนจัดหามาเพื่อจ้างครูไม่พอ จึงขอบริจาคจากท่านที่ต้องการสนับสนุน ทั้งนี้โรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน เพื่อให้ท่านได้ไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า บริจาคได้ที่ บัญชี “เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนเกล็ดแก้ว” เลขที่บัญชี 230-0-04220-7 สาขาสัตหีบ  ติดต่อเบอร์โทร 038-435136,089-7531095 ส่งใบโอน Fax 038-435821 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว

โฆษณา

โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 ร่วมรำลึกและยืนสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2554   6 comments

                   วันที่  21  กันยายน 2554  เวลา 08.25 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 – ประถมศึกษาปี่ที่ 6 และคณะครูร่วมรำลึกและยืนสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2554  เนื่องด้วยวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพ ทั่วโลก ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ร่วมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม “จากวิถีไทย สู่อาเซี่ยน” โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3   7 comments

วันที่ 8 กันยายน 2554  โรงเรียนเกล็ดแก้ว นำนักเรียน จำนวน 2 คนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยมีท่านผอ. มณี  สำราญจิตต์ คุณครูจารุวรรณ ชะอ้อนชมและคุณครูปรีดาวรรณ พรหมคีรี เข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้ด้วยเป็นการจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซี่ยน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาเซี่ยนในปี 2558 ทุกประเทศ 10 ประเทศ ทั้งนี้โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 ได้นำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆไปจัดกิจกรรม อาทิ เช่น หมวก กระเป๋า พัด ฯลฯ ที่ดัดแปลงมาจากกล่องนมที่นักเรียนดื่มหมดแล้วนำมารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กล่องนมแปลงร่าง

จัดกิจกรรม To be number one Back to school Campus   9 comments

             วันที่  6  กันยายน  2554  บริษัท ซูมิโตโม มาจัด  กิจกรรมTo be number oneให้กับนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว ชั้น ป.4 – ชั้น ป.6 โดยนำกิจกรรมต่างๆมาให้นักเรียนร่วมสนุก อาทิเช่น การเล่น เกมส์  การร้องเพลง  และการเต้น  และนำของรางวัลมาแจกนักเรียนด้วย

                                                    รูปกิจกรรมต่างๆ

Posted กันยายน 6, 2011 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

นักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 ชนะการประกวดเต้นแอโรบิค   4 comments

……………ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 ชนะการประกวดเต้นแอโรบิค ระดับชั้นประถมศึกษา โครงการเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเสร่  วันที่ 2 กันยายน 2554 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียน

                                                           ภาพกิจกรรม

    

                     รายชื่่อนักเรียนผู้สร้างชื่่อเสียงให้กับโรงเรียน

 

               ชื่่่อ – สกุล
1.เด็กหญิงอธิปวรรณ คงเจริญ
2.เด็กหญิงชลลดา เสมสมบูรณ์
3.เด็กหญิงชมพูนุช เขียวสีม่วง
4.เด็กหญิงอารียา พลเดช
5.เด็กหญิงอนัญญา ฉัตรพุก
6.เด็กหญิงภัทรกันย์ พิมพ์เสน