ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   Leave a comment

วันที่ 1 ธันวาคม 2554  เวลา 13.00 น. โรงเรียนเกล็ดแก้วได้จัดการประชุม

เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมและร่วมหารือในเรื่องต่างๆ

ประธานกรรมการสถานศึกษา พันเอกสมหวัง  ศรีประเสริฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณบุญเย็น  หริสมบัติ

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน จ่าเอกมนตรี  ช้างคนมี

ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ใหญ่วจีราพร  แทนไทยสงค์

ผู้แทนชุมชน  พ.อ.อ.นคร  เนติประวัติ

ผู้แทนองค์กรศาสนา  พระครูเกษมกิตติโสภณ

ผู้แทนครู  คุณครูปรีดาวรรณ  พรหมคีรี

กรรมการ/เลขานุการ  ผอ.มณีสำราญจิตต์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: