Archive for กรกฎาคม 2012

คาราวานการนิเทศ ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment

วันที่ 17 ก.ค.55  เวลา13.00-17.00 น. โรงเรียนเกล็ดแก้วได้รับการนิเทศจากทีมทับทิมสยาม เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

โฆษณา

Posted กรกฎาคม 26, 2012 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ   Leave a comment

ในวันที่ 19 ก.ค.55 ร.ร.เกล็ดแก้ว ได้รับความอนุเคราะห์จาก น.อ.อนันต์ สุราวรรณ ในการนำนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6จำนวน 75 คน พร้อมคณะครูจำนวน 4 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธพัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ นร.ได้รับความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการเรียนรู้ โดยการสัมผัสกับทรัพยากรธรรมชาติก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ อย่างไม่สิ้นสุด นักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย และมีความสุขในการทำกิจกรรม ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนเกล็ดแก้ว จึงขอขอบคุณ คณะวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

 

Posted กรกฎาคม 24, 2012 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized