Archive for สิงหาคม 2012

กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ โรงเรียนเกล็ดแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   1 comment

วันที่ 29 สิงหาคม 2555 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเกล็ดแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และ นางปรีดาวรรณ พรหมคีรี ครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ ได้ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขจากโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่โรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยให้บริการตรวจฟัน คัดกรอง ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และ นักเรียน ป.1, ป.3, ป.6 (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ปรีดาวรรณ พรหมคีรี ข่าว)

คณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.สพป./สพม.ภาคกลาง   Leave a comment

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ (ภาคกลาง) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับฟังนโยบายในด้านการศึกษา ซึ่งสามารถที่จะนำมาเป็นแนวทางและใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ในการนี้ ผอ.สพป.ชบ.3 ได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย ( สุกัญญา บางจั่น ภาพ / วิภา โตอรุณ / ข่าว)

P1swJxdO1103534MonAug2012P2ZHMNg1Y125920MonAug2012

โรงเรียนเกล็ดแก้ว รวมใจถวายราชสักการะ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์”   Leave a comment

 

IMG_0520IMG_0524IMG_0526

IMG_0533IMG_0536

IMG_0545IMG_0558

ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.๓ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ. รวมใจถวายราชสักการะ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์” โดยมีคณะครู ลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม โดยทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียนถนนทางเข้าโรงเรียนและสาธารณะประโยชน์ ต่างๆ จากกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนและชุมชน (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ศุภรดา ศศิอนันต์ ข่าว)

นายปิ่นโสม นิ่มสุวรรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ และคณะ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment

2SAM_3968

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 นางมณี สำราญจิตต์ ให้การต้อนรับ นายปิ่นโสม นิ่มสุวรรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ และคณะ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว เนื่องในวันครบรอบวันเกิดของท่าน ซึ่งนักเรียนได้รับประทานอาหารกันด้วยความอร่อย และมีความสุข และนอกจากนี้นายปิ่น นิ่มสุวรรณ ยังมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และเพื่อใช้สำหรับพัฒนาโรงเรียนอีก จำนวน 20,000 บาท ด้วยจิตอันเป็นกุศลที่ท่านได้มีจิตเมตตานี้ โรงเรียนเกล็ดแก้วขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขอให้ท่านมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง (นางสุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว)

โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชมการแสดงโลมาโชว์ ณ พัทยา-ดอลฟิน เวิลด์ แอนด์ รีสอร์ท   Leave a comment

DSCI4349SAM_3820SAM_3830วารสาร

โรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้นำนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 137 คน พร้อมคณะครู จำนวน 9 ท่าน ร่วมชมการแสดงโลมาโชว์ ณ พัทยา-ดอลฟิน เวิลด์ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษานั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ได้เป็นอย่างดีนักเรียนทุกคนมีความสุข สนุกสนาน ในการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ (สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว)

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3   Leave a comment

วันที่ 10  สิงหาคม  2555  โรงเรียนเกล็ดแก้ว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี  2555  โดยมีกำนันชิน  แก้วสังข์  เป็นประธานในพิธี  ในช่วงเช้า  คณะครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พิธีถวายราชสดุดี  และมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นประจำปี  2555  ซึ่งปีนี้ได้แก่  คุณศิริพร  วิรัชกุล ผู้ปกครอง ด.ช.กษมา  เชื้ออยู่นาน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันแม่