Archive for กันยายน 2012

อบรมหลักสูตร บูรณาการ ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)   Leave a comment

ในวันที่ 17 กันยายน 2555 นายวีระพงษ์ เดชบุญ ผอ.สพป.ชบ.3 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร บูรณาการ ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน (ครู ป.1 และผู้สนับสนุนด้านเทคนิคฯ) รุ่นที่ 1 วันที่ 15 – 17 ก.ย.55 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป.ชบ.3 โดยมี นางปรีดาวรรณ พรหมคีรี และ นางสุกัญญา บางจั่น ครูโรงเรียนเกล็ดแก้ว เข้าร่วมรับวุฒิบัตรในครั้งนี้ ด้วย (สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว)

โฆษณา

Posted กันยายน 30, 2012 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

โรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่   Leave a comment

ในวันที่  28  กันยายน  2555    นางมณี  สำราญจิตต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว  พร้อมคณะครู
มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ  นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ ในวาระการเข้ารับ
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่  (สุกัญญา  บางจั่น  ภาพ / ข่าว)

3aaDSC05746

Posted กันยายน 28, 2012 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วจัดอบรมการใช้ Tablet ให้คณะครู   Leave a comment

วันที่ 14 กันยายน 2555 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้ทำการสอนวิธีการใช้งาน Tablet และอธิบายถึงเครื่องมือต่างๆ ให้กับคณะครู เพื่อช่วยตรวจสอบ Serial Number และ Mac Address และการใช้งานของเครื่อง จากการตรวจสอบ Tablet แล้วใช้การได้ทุกเครื่องไม่มีปัญหาประการใด โดยจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป (นางสุกัญญา บางจั่น ภาพ / นางวรกานต์ คัชมาตย์ ข่าว)

Posted กันยายน 28, 2012 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

การประชุมเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีศรีตำบล (ระยะที่ 2)   Leave a comment

คณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้ว เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีศรีตำบล (ระยะที่ 2) ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 19- 23 กันยายน 2555 เพื่อนำความรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้านศีลธรรม – คุณธรรม นำมาปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ปรีดาวรรณ พรหมคีรี ข่าว)

Posted กันยายน 25, 2012 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 ผลิตน้ำยาล้างจานเปลือกมะนาว   Leave a comment

วันที่ 10 กันยายน 2555 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว ร่วมกับ นางรัชนีวรรณ แก้วสมสิน นางปรีดาวรรณ พรหมคีรี และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้จากการได้ลงมือปฎิบัติในการทำน้ำยาล้างจานจากเปลือกมะนาว โดยใช้น้ำหมักจากเปลือกมะนาวที่นางมณี สำราญจิตต์ ได้ทำการหมักด้วยตนเอง จนได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรม โรงครัว โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเกล็ดแก้ว (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / รัชนีวรรณ แก้วสมสิน ข่าว)

Posted กันยายน 14, 2012 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

สถานศึกษาพอเพียงกับสาเกเชื่อมแสนอร่อย   Leave a comment

วันที่  10  กันยายน  2555  นางมณี  สำราญจิตต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆในบริเวณโรงเรียน  โดยในวันนี้ให้นักเรียนได้รู้จัก
ต้นสาเกและประโยชน์ต้นสาเก  ตลอดจนสอนให้นักเรียนได้ทดลองทำสาเกเชื่อม  พร้อมทั้งให้นักเรียนและคณะครูทุกท่าน
ได้ชิมกันทุกคน งานนี้อร่อยกันถ้วนหน้าค่ะ  สุกัญญา  บางจั่น  ภาพ/วิภา  โตอรุณ  ข่าว

Posted กันยายน 10, 2012 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 จัดกิจกรรมท่องไปในโลกกว้าง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ของชาวไทย จังหวัดอยุธยา   Leave a comment

วันที่ 31 สิงหาคม 2555 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วและคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 77 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ “อุทยานแห่งประวัติศาสตร์” จังหวัดอยุธยา ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และ พระราชวังบางปะอิน นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในแต่ละภาค นักเรียนทุกคนมีความสุขในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งนี้เป็นอย่างมาก (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / มัลลิกา บุญเขตร ข่าว)

DSC05283DSC05293DSC05348DSC05430page

Posted กันยายน 1, 2012 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized