โรงเรียนเกล็ดแก้วประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  2  พฤศจิกายน  2555  เวลา 13.00 น. นางมณี  สำราญจิตต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว 
จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยนายบุญเย็น  หริสมบัติ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  2555  ของโรงเรียนเกล็ดแก้ว
(นางสุกัญญา  บางจั่น ภาพ/นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี ข่าว)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s