Archive for กุมภาพันธ์ 2013

วิทยากรภายนอกมาสอนร้อยพวงกุญแจด้วยลูกปัดให้กับนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment

วิทยากรภายนอกมาสอนร้อยพวงกุญแจด้วยลูกปัดให้กับนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวศุภรดา ศศิอนันต์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เชิญนางสาว นริศรา รื่นเริงใจ และนางวาสนา พัชรตระการ วิทยากรภายนอกมาสอนร้อยพวงกุญแจด้วยลูกปัดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคณะครู

โฆษณา

Posted กุมภาพันธ์ 27, 2013 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

โรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมงานแสดงศักยภาพความสามารถของนร. ณ รร.ชุมชนบ้านบางเสร่   Leave a comment

โรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมงานแสดงศักยภาพความสามารถของนร. ณ รร.ชุมชนบ้านบางเสร่

วันที่ 27 ก.พ.56 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว และคณะครู ร่วมงานแสดงศักยภาพความสามารถของนักเรียนครั้งที่ 1 (Chumchonbanbangsaray School’ve got talent 1 ) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ งานอาชีพ โครงงานอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ทางโรงเรียนได้ส่งชุดการแสดงของนักเรียนจำนวน 2 ชุด ได้แก่ 1.การเต้นประกอบเพลงปู 2. การเต้น บีบอย เพลง Low

Posted กุมภาพันธ์ 27, 2013 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

ตรวจสนามสอบNT ป.3 และ LT ป.5 โรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว ให้การต้อนรับนางเบญจา พันธ์ทองและนางอรพรรณ โทสุวรรณได้รับมอบหมายจากผอ.สพป.ชบ.3ให้มาตรวจสนามสอบNT ป.3 และ LT ป.5

Posted กุมภาพันธ์ 21, 2013 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง   Leave a comment

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรองให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนได้นำทักษะประสบการณ์ลูกเสือที่เรียนมาใช้ในการเดินทางไกล การผจญภัยในฐานการเรียนรู้ และฐานผจญภัย เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำผู้ตาม นักเรียนเกิดทักษะ สนุกสนานเพลิดเพลินและประทับใจในการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้

Posted กุมภาพันธ์ 21, 2013 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ   Leave a comment

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 56 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นักเรียนได้นำทักษะประสบการณ์ลูกเสือที่เรียนมาใช้ในการเดินทางไกล การผจญภัยในฐานการเรียนรู้ และฐานผจญภัย เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำผู้ตาม นักเรียนเกิดทักษะ สนุกสนานเพลิดเพลินและประทับใจในการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้

Posted กุมภาพันธ์ 21, 2013 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized