ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน   Leave a comment

ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้วได้รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2556 โดย นางจรรยา เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร(กรรมการ) และนางเตือนใจ ดวงละม้าย ศึกษานิเทศก์(กรรมการและเลขานุการ)สุกัญญา บางจั่น (ภาพ/ข่าว)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: