โรงเรียนเกล็ดแก้วผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล   Leave a comment

โรงเรียนเกล็ดแก้วผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลจากคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเกล็ดแก้ว ผลการประเมิน ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลอย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นที่ชื่นชมของคณะกรรมการทุกท่าน (วรกานต์ คัชมาตย์ ภาพ / สุกัญญา บางจั่น / ข่าว)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: