Archive for กรกฎาคม 2013

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3   Leave a comment

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี   2556 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้ว จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2556 โดยนางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 242 คน เข้าร่วมกิจกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวในการจัดกิจกรรม เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทย รวมทั้งฝึกฝนทักษะทางภาษาได้แสดงออกถึงความสามารถและความถนัดในทางที่ถูกต้อง พร้อมกันนี้เห็นว่า ภาษาไทยเป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยควรอนุรักษ์ เนื่องจากสะท้อนให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เด็กรักภาษาไทยถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่เพียงแต่กระบวนการอ่านเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีองค์ประกอบการฟัง พูด เขียน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ประกอบด้วย การแข่งขันคัดลายมือ ,การแข่งขันอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง ,การแข่งขันวาดภาพระบายสีและการแข่งขันเล่านิทาน ทั้งประเภททีมและเดี่ยว ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งโรงเรียนเกล็ดแก้วได้สนับสนุนของรางวัลเล็กๆน้อยๆ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ชนะการแข่งขัน (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว)

กราบพระบรมสารีริกธาตุที่วัดบางเสร่คงคาราม   Leave a comment

กราบพระบรมสารีริกธาตุที่วัดบางเสร่คงคาราม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 คณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้วนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปกราบพระบรมสารีริธาตุที่วัดบางเสร่คงคาราม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียน(สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว)

โครงการคนดีมีน้ำใจในอำเภอสัตหีบ ประจำปี 2556   Leave a comment

โครงการคนดีมีน้ำใจในอำเภอสัตหีบ ประจำปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 นางรัชนีวรรณ แก้วสมสินและนางวิภา โตอรุณ ครูโรงเรียนเกล็ดแก้ว นำ เด็กชายรณกร เทียนจันทร์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับเกียรติบัตรโครงการคนดีมีน้ำใจในอำเภอ ประจำปี 2556 จากสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ ณ วัดสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รัชนีวรรณ แก้วสมสิน ภาพ/สุกัญญา บางจั่น ข่าว)

โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 ทำบุญถวายเทียนพรรษา   Leave a comment

โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 ทำบุญถวายเทียนพรรษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นางมณี สำราญจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีการจัดกิจกรรมตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา การแห่เทียน-ถวายเทียนจำนำพรรษาและขบวนรำกลองยาวแห่รอบวัดอย่างสวยงาม ให้กับวัดสามัคคีบรรพตและวัดบางเสร่คงคาราม เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ทำให้นักเรียนได้เห็นประเพณีอันดีงามและสืบทอดประเพณีสืบไป (สุกัญญา บางจั่น ภาพ /ข่าว)

โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมสายใยรักครอบครัว…….   Leave a comment

โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมสายใยรักครอบครัว.......

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมสายใยรักครอบครัวให้กับผู้ปกครองชั้น อนุบาล 1 – ชั้นอนุบาล 2 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเสร่ ณ ห้องประชุมเขาช้างศูนย์ฝึกทหารใหม่ นายสมจิตต์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธี การจัดประชุมครั้งนี้มีวิทยากร ให้ความรู้ 2 ท่าน 1.นางพัชรา บุรีเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 ให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย 2.นายณัฐพล พิพัฒฐาดร นายแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี (สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว)

โรงเรียนเกล็ดแก้ว ร่วมพิธีเปิด – ปิด กิจกรรม เฮฮากีฬาอนุบาลสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2   Leave a comment

โรงเรียนเกล็ดแก้ว ร่วมพิธีเปิด – ปิด กิจกรรม เฮฮากีฬาอนุบาลสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 เข้าร่วมพิธีเปิด – ปิด กิจกรรม เฮฮากีฬาอนุบาลสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนายชิน แก้วสังข์ กำนันตำบลบางเสร่ มาเป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ผลการแข่งขันของโรงเรียนเกล็ดแก้วได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาวิ่งซิกแซก ประเภทชาย
ชั้นอนุบาล 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวิ่งซิกแซก ประเภทหญิง
ชั้นอนุบาล 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวิ่งซิกแซก ประเภทชาย
ชั้นอนุบาล 2

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาวิ่งทางตรง ประเภทชาย
ชั้นอนุบาล 2
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาวิ่งทางตรง ประเภทหญิง
ชั้นอนุบาล 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวิ่งทางตรง ประเภทชาย
ชั้นอนุบาล 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวิ่งทางตรง ประเภทหญิง
ชั้นอนุบาล 1

จิตอาสาน้อย   Leave a comment

จิตอาสาน้อย

ในวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2556 นางอุไรรัตน์ วงษ์สุรินทร์ ครูโรงเรียนมารีวิทย์(สัตหีบ)นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนมารีวิทย์(สัตหีบ)มาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เด็กนักเรียนได้รับความรู้จากพี่ๆและมีความสนุกสนานกับการเรียนในครั้งนี้