กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3   Leave a comment

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี   2556 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้ว จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2556 โดยนางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 242 คน เข้าร่วมกิจกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวในการจัดกิจกรรม เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทย รวมทั้งฝึกฝนทักษะทางภาษาได้แสดงออกถึงความสามารถและความถนัดในทางที่ถูกต้อง พร้อมกันนี้เห็นว่า ภาษาไทยเป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยควรอนุรักษ์ เนื่องจากสะท้อนให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เด็กรักภาษาไทยถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่เพียงแต่กระบวนการอ่านเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีองค์ประกอบการฟัง พูด เขียน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ประกอบด้วย การแข่งขันคัดลายมือ ,การแข่งขันอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง ,การแข่งขันวาดภาพระบายสีและการแข่งขันเล่านิทาน ทั้งประเภททีมและเดี่ยว ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งโรงเรียนเกล็ดแก้วได้สนับสนุนของรางวัลเล็กๆน้อยๆ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ชนะการแข่งขัน (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: