Archive for สิงหาคม 2013

ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   Leave a comment

ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2 ไปทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ได้จัดงานเกษียณอายุราชการครูให้กับนางฉวีวรรณ วงศ์สทธิรัตน์ ครูโรงเรียนเกล็ดแก้ว ณ โรงแรมบรรจงบุรี (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว)

โฆษณา

งานเกษียณอายุราชการ ปี2556   Leave a comment

งานเกษียณอายุราชการ ปี2556

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู และลูกจ้างประจำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ สวนนงนุช พัทยา โดยโรงเรียนเกล็ดแก้วมีครูเกษียณอายุราชการ 1 คน คือ นางฉวีวรรณ วงศ์สุทธิรัตน์ (สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว)

โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment

โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา นำอาหารมาเลี้ยงเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน “Lunch Box Project” โดยนำไข่พะโล้ น้ำเขียว ไอศครีม มาเลี้ยงเด็กนักเรียน และได้รับฟังเพลงและดนตรีที่แสนไพเราะ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วขอขอบพระคุณ พี่ๆโครงการ “Lunch Box Project” ที่มีเมตตาให้กับโรงเรียนของเรา เด็กๆทุกคนรู้สึกมีความสุข กับอาหารและเสียงเพลงในครั้งนี้ (สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว)

kledklew school’s ASEAN DAY   Leave a comment

kledklew  school’s  ASEAN DAY

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว เป็นประธานในกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) กิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียน โรงเรียนเกล็ดแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียน ตลอดจนให้นักเรียนสามารถปรับตัวและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 กิจกรรมมีทั้งหมด 10 ฐาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้พร้อมทั้งสนุกสนานอีกด้วย (สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว)

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และศึกษาธรรมชาติบนเกาะแสมสาร   Leave a comment

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และศึกษาธรรมชาติบนเกาะแสมสาร

วันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้วนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 70 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และศึกษาธรรมชาติบนเกาะแสมสาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทางโรงเรียนเกล็ดแก้วขอขอบพระคุณ นาวาเอกไชยชนะ อาทมาท นาวาตรีอัศวิน คงประเสริฐ นาวาตรีประภาส สุริยะวงศ์และเรือเอกวิรัตน์ บันลือเขต ที่ให้โอกาสนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศประการังบนเกาะแสมสาร ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของนักเรียนที่ได้ศึกษาธรรมชาติจากสถานที่จริง (สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว)

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2556   Leave a comment

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2556

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเกล็ดแก้ว นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ความสำคัญอีกประการหนึ่งทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญต่อบุคคลที่เป็น หนึ่งของทุกคนๆคน นั้นคือมารดาหรือแม่ผู้ให้กำเนิด ซึ่งลูกๆและบุคคลในครอบครัวจะต้องรำลึกนึกถึงให้ความสำคัญ ให้ความเคารพรัก กตัญญูรู้คุณ เอาใจใส่ดูแลท่าน และพร้อมกันในโอกาสนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก และความรู้สึกที่ดีต่อแม่อย่างสร้างสรรค์ โดยผ่านสื่อในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้นักเรียนทุกคนได้กราบเท้ามารดา การเรียงความ การวาดภาพ การทำการ์ดและอื่นๆ และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมทำความดีโดยร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง…อิ่มบุญกันถ้วนหน้า (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมกิจกรรมโครงการเก็บขยะไหล่ทางในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินีร่วมกับเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว   Leave a comment

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมกิจกรรมโครงการเก็บขยะไหล่ทางในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหามหาราชินีร่วมกับเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

วันที่ 6 สิงหาคม 2556 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมกิจกรรมโครงการเก็บขยะไหล่ทางในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินีร่วมกับเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเกล็ดแก้ว นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว)