Archive for ธันวาคม 2013

โรงเรียนเกล็ดแก้วได้รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเร่งด่วน   Leave a comment

โรงเรียนเกล็ดแก้วได้รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเร่งด่วน

วันที่ 11 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้รับการประเมินจาก นางเตือนใจ ดวงละม้าย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 จุดประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเร่งด่วน ตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกล็ดแก้ว (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว)

โฆษณา

งานมอบทุนการศึกษาโครงการร้านค้ารักบ้านเกิด   Leave a comment

งานมอบทุนการศึกษาโครงการร้านค้ารักบ้านเกิด

โรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมกับบริษัทสี TOA จัดงานมอบทุนการศึกษาโครงการร้านค้ารักบ้านเกิดในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยมีนักเรียนในอำเภอสัตหีบ ร่วมรับทุนการศึกษา

ร่วมถวายพระพร   Leave a comment

ร่วมถวายพระพร

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา จุดเทียนชัยถวายพระพรและการแสดงของนักเรียนจำนวน 1 ชุด ณ ชายหาดบางเสร่

โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   Leave a comment

โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556) ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยประธานในพิธี นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว ร่วมกันร้องเพลงถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ เช่น แต่งกลอน เขียนเรียงความ วาดภาพ ระบายสี และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด สุดท้ายนักเรียนเดินรณรงค์เก็บขยะภายในและบริเวณภายนอกโรงเรียน

ขบวนแห่กระทง โรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment

ขบวนแห่กระทง โรงเรียนเกล็ดแก้ว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 นางมณี สำราญจิตต์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว เข้าร่วมขบวนแห่และประกวดกระทงกับเทศบาลตำบลบางเสร่ ณ ชายหาดบางเสร่ ภายในขบวนแห่ของโรงเรียน มีนางรำและคณะกลองยาว นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่