โรงเรียนเกล็ดแก้วได้รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเร่งด่วน   Leave a comment

โรงเรียนเกล็ดแก้วได้รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเร่งด่วน

วันที่ 11 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้รับการประเมินจาก นางเตือนใจ ดวงละม้าย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.3 จุดประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเร่งด่วน ตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกล็ดแก้ว (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: