Archive for มกราคม 2014

กีฬาสีโรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment

กีฬาสีโรงเรียนเกล็ดแก้ว

วันที่ 27 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมกีฬาสีให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการแข่งขันปั่นจักรยานและอุ้มไข่ไดโนเสาร์ในระดับชั้นอนุบาลและการแข่งขันระดับชั้นประถม มีการแข่งกินวิบาก ปิดตาตีปี๊บ เหยียบลูกโป่ง ชักคะเย่อ และวิ่งซุปเปอร์แมน การจัดกีฬาสีในครั้งนี้ทำให้เด็กมีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและรู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

โฆษณา

วันที่แสนพิเศษสำหรับเด็กๆโรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment

วันที่แสนพิเศษสำหรับเด็กๆโรงเรียนเกล็ดแก้ว

โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันแสนสุขของเด็กๆให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง ชั้นอนุบาล 3 ขวบ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การแจกทุนการศึกษา จับรางวัล-ของขวัญต่างๆ เลี้ยงอาหาร-ไอศรีมฟรี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้