ประธานเปิดค่ายพักแรม กลุ่มสัตหีบ 1 และ 2   Leave a comment

ประธานเปิดค่ายพักแรม กลุ่มสัตหีบ 1 และ 2

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เวลา 09.30 น. ณ. ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนในกลุ่มสัตหีบ 1 และ 2 ณ สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1.เพื่อให้ลูกเสืออยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2. เพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และมุ่งเน้นความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: