Archive for ธันวาคม 2014

เด็กนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64…ได้ระดับทอง   Leave a comment

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูจุฑารัตน์ ชโลธร คุณครูพิมล หอมสุวรรณ คุณครูปรีดาวรรณ พรหมคีรี และคุณครูวิภา โตอรุณ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 – ป.6 ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 รายการ 1.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7
2.การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6
3.การแข่งขันเล่านิทาน ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ผอ

นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเดินทางไปแข่งขัน ณ จ.นนทบุรี

20140909_124921

การแข่งขันการเล่านิทาน(เรียนร่วม) เด็กชายสุกฤต เปี่ยมผล ผู้เข้าแข่งขัน คุณครูวิภา  โตอรุณ ผู้ฝึกซ้อม  ได้รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโรงเรียนทั้งหมด 43 โรงเรียน และได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อในระดับชาติ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

20140909_124942

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(เรียนร่วม) ผู้เข้าแข่งขัน 1.ด.ช.ณัฐพงษ์ หรั่งนางโหง 2.ด.ช.ธวัชชัย พรรัมย์ 3.ด.ช.สรศักดิ์ มีอยู่สามเสน คุณครูจุฑารัตน์ ชโลธร ผู้ฝึกซ้อมได้ระดับทอง อันดับ 7 จากโรงเรียน ทั้งหมด 33 โรงเรียน

20140909_124958

กิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย(เรียนร่วม) ผู้เข้าแข่งขัน1.ด.ช.วิวัฒน์ น้อยทอง 2.ด.ญ.แอนนี่ โสวรส คุณครูปรีดาวรรณ พรหมคีรี ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับที่ 6 จากโรงเรียนทั้งหมด 42 โรงเรียน

10859637_758639017549398_1634919877_n

กิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย(เรียนร่วม) ได้รับรางวัลระดับทอง อันดับที่ 6 จากโรงเรียนทั้งหมด 42 โรงเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1.ด.ช.วิวัฒน์ น้อยทอง 2.ด.ญ.แอนนี่ โสวรส คุณครูพิมล หอมสุวรรณ ผู้ฝึกซ้อม

โฆษณา

โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดประชุมโครงการสร้างเสริมสายใยรักครอบครัว   Leave a comment

page

1610821_752868124794958_6900785631764969922_n
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วพร้อมทั้งคณะครูจัดดำเนินโครงการสร้างเสริมสายใยรักครอบครัว ณ ห้องประชุมชั่วคราวโรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ นายกสมจิตร นิ่มสุวรรณ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการและได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวรรณสิน นิลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขทำให้ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยได้รับความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการดูแลเด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและได้ประสานสัมพันธ์กันระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อช่วยพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็งพัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป(สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว)

โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   Leave a comment

10805820_747242518690852_3343742791060758938_n

1
4 ธันวาคม 2557 “วันพ่อโรงเรียนเกล็ดแก้ว” นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วเป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน พุ่มทอง)และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพพร้อมทั้งนำกล่าว ถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีพร้อมกับคณะครูและนักเรียนร่วมรำและร้องเพลงถวายพระพร มีกิจกรรมวิชาการ พัฒนาโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งครูและนักเรียนรู้สึกปลาบปลื้มใจ(สุกัญญา บางจั่น ภาพ /สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว)