โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดประชุมโครงการสร้างเสริมสายใยรักครอบครัว   Leave a comment

page

1610821_752868124794958_6900785631764969922_n
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วพร้อมทั้งคณะครูจัดดำเนินโครงการสร้างเสริมสายใยรักครอบครัว ณ ห้องประชุมชั่วคราวโรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ นายกสมจิตร นิ่มสุวรรณ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการและได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวรรณสิน นิลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขทำให้ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยได้รับความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการดูแลเด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและได้ประสานสัมพันธ์กันระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อช่วยพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็งพัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป(สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: