Archive for มกราคม 2015

ร่วมกิจกรรมโครงการสายสืบน้ำสูญเสีย ณ. ประปาสัตหีบ   Leave a comment

วันที่ 22-23 มกราคม 2558 คุณครูเจริญศักดิ์ ทวีผลประเสริฐ คุณครูธวัลรัตน์ สุขทายุพรัตน์และคุณครูสุกัญญา บางจั่น นำนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5 ไปร่วมโครงการสายสืบน้ำสูญเสีย ร่วมแรงร่วมใจลดน้ำสูญเสีย ณ การประปาสัตหีบ (East Water)
โดยการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เด็กๆได้รับความรู้เรื่องน้ำสูญเสียได้อย่างไร เกิดขึ้นได้อย่างไร การค้นหาน้ำเสีย การซ่อมแซม และการป้องกันการสูญเสียน้ำ เพื่อให้ทุกคนมีส่วมร่วมเริ่มต้นจากที่บ้าน/ โรงเรียน ยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์ความรู้ ฟังบรรยายและศึกษาสถานที่จริงโรงกรองน้ำประปา วิทยากรฝากแจ้งเมื่อพบเห็นพื้นผิวถนนมีน้ำผุดขึ้นมา บนถนนมีน้ำเจิ่งนองอยู่ตลอดเวลาหรือมีรอยรั่วหรือน้ำไหลออกมาจากท่อประปา กรุณาโทรแจ้ง 1144 กด 5555 ตลอด 24 ชั่วโมง

20150123_113535 20150123_114755 20150123_130745 20150123_131243 20150123_112746

โฆษณา

โรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมพิธีงานวันครู ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กรีฑาแห่งชาติภาคตะวะนออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี   Leave a comment

20150116_115104-1   วันครู

วันที่ 16 มกราคม 2558 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชบ.3 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วพร้อมคณะครูร่วมพิธีงานวันครู ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กรีฑาแห่งชาติภาคตะวะนออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมลตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2558 และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นผู้อ่านสานส์งานวันครู นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเป็นรางวัล เกียรติยศให้กับครูผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษา ซึ่งโรงเรียนเกล็ดแก้วได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ได้แก่นางมัลลิกา บุญเขตร นางถนอมจันทร์ศรี รางวัลหนึ่งแสนครูดี ได้แก่นางสถิต ลาไม้ นางพรจันทร วงษ์ไพศาล(ย้ายไป รร.อนุบาลบ้านเตาถ่าน)และรางวัลครูดีในทุกวันได้แก่นางจุฑารัตน์ ชโลธร (ย้ายมาจาก รร.บ้านสันติคาม)สุกัญญา ภาพ/ข่าว

งานวันครูกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1,2   Leave a comment

วันที่ 16 ม.ค.58 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วและคณะครู ร่วมงานวันครูกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1,2 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชบ.3 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬา โรงเรียนเกล็ดแก้วได้ส่งเข้าแข่งขัน 2 ประเภท 1.แข่งฮูล่าอุก 2.แข่งเปตองและช่วงเย็นงานเลี้ยงสังสรรค์ มีการจับรางวัลและการประกวดงามอย่างครูและงามอย่างฮา โรงเรียนกลุ่มสัตหีบ 1และกลุ่มสัตหีบ 2 สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว

1

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558   Leave a comment

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมกับคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จัดงานวันเด็กประจำปี 2558 โดยมี นายสมจิตร นิ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เป็นประธานเปิดงานและ นางศิริพร ปิ่นล่ม นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้วให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมกับนำขนมจีนแกงไก่มาร่วม กิจกรรมวันเด็ก งานนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานทั้งภาค รัฐและเอกชนเช่นเทศบาลตำบลบางเสร่ เทศบาลเกล็ดแก้ว ทางโรงเรียนขอกราบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านที่มีความเมตตาให้กับนัก เรียนเรียกว่างานนี้อิ่มใจทั้งผู้ให้และสุขใจทั้งผู้รับค่ะ(สุกัญญา บางจั่น ภาพ/สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว)

110176153_769772569771180_6875928823588560317_n