Archive for กุมภาพันธ์ 2015

นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเกล็ดแก้วเข้าค่ายลูกเสือชั่วคราว ค่ายกัญจณัช อ.บ้านฉาง   Leave a comment

วัน ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว พร้อมด้วย นางรัชนีวรรณ แก้วสมสิน นางสมนึก นายเจริญศักดิ์ ทวีผลประเสริฐ นำลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 20 คน เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 กับกลุ่มประถมศึกษา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กัญจณัช อ.บ้านฉาง จ.ระยอง. โดย นายวุฒิชัย. วีรวัฒน์ ประธานกล่าวเปิด ขอขอบคุณ ภาพสวยๆและข่าว จากคุณครูรัชนีวรรณ แก้วสมสินค่ะ

รูปภาพของ โรงเรียน เกล็ดแก้ว
รูปภาพของ โรงเรียน เกล็ดแก้ว
รูปภาพของ โรงเรียน เกล็ดแก้ว
รูปภาพของ โรงเรียน เกล็ดแก้ว
รูปภาพของ โรงเรียน เกล็ดแก้ว
11012329_794909280589038_2103582813_n 10994761_794912553922044_1985371917_n 10994817_794912490588717_1892915089_n 10997218_794912433922056_345110860_n 11003966_794912460588720_822651318_n

โฆษณา

  Leave a comment

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558  นางมณี  สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว พร้อมด้วยนางวิภา  โตอรุณ  นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี และเด็กชายสุกฤต เปี่ยมผล นักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่5 โรงเรียนเกล็ดแก้ว เดินทางไปแข่งขันกิจกรรมการเล่านิทาน(นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ กทม.  ผลการแข่งขันครั้งนี้ เด็กชายสุกฤต เปี่ยมผล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  ฝึกสอนโดยคุณครูวิภา โตอรุณ สนับสนุนโดย นางมณี  สำราญจิตต์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

รูปภาพของ Peenu Lek
รูปภาพของ Peenu Lek
รูปภาพของ Peenu Lek
รูปภาพของ Peenu Lek
รูปภาพของ Peenu Lek
รูปภาพของ Peenu Lek
รูปภาพของ Peenu Lek
รูปภาพของ Peenu Lek

·

Kledkaew School Open House 2015   Leave a comment

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว พร้อมคณะครู จัดงาน kledkaew school open house 2015 ได้เปิดรั้วโรงเรียนสู่สาธารณชน โดยมี ผอ.วิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนในเขตพร้อมทั้งคณะครูพื้นที่อำเภอสัตหีบ เป็นเกียรติมาร่วมงานเปิดรั้วโรงเรียนเกล็ดแก้วเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้นำท้องถิ่นและผู้ปกครองนักเรียนมาเยี่ยมชมงานของลูกหลาน ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้ว รู้สึกปลาบปลื้มใจและขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มาให้กำลังใจทำให้มีแรงพลังในการทำงานต่อไป

รูปงาน 2 รูปงาน 1

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment

วันนที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วและคณะครู ต้อนรับ นาวาเอกสมาน ขันธพงษ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ และคณะครูซึ่งมีเมตตาจิตนำอาหารและไอศกรีม มาเลี้ยงนักเรียน นักเรียนทุกคนและคณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้ว กราบขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

หห ฟฟ

รูปภาพของ โรงเรียน เกล็ดแก้ว
รูปภาพของ โรงเรียน เกล็ดแก้ว
รูปภาพของ โรงเรียน เกล็ดแก้ว
รูปภาพของ โรงเรียน เกล็ดแก้ว

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1/2558   Leave a comment

วัน ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น.นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ พัทยา โดยนางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รูปภาพของ โรงเรียน เกล็ดแก้ว
รูปภาพของ โรงเรียน เกล็ดแก้ว

นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเกล็ดแก้ว เข้าชม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา   Leave a comment

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นางรัชนีวรรณ แก้วสมสิน นางสมนึก ทวีผลประเสริฐ และนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเกล็ดแก้วเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อ่าวบางเสร่และศึกษาดูงาน โดยทางโครงการได้นำนักเรียนเดินทางเข้าชม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทางทะเล พร้อมดูสัตว์ที่อาศัยในป่าชายเลน น้ำกร่อย. ปลาตีน(ชื่อเฉพาะ) แต่ฟังแล้วไม่สุภาพ. ที่มีจำนวนมากที่สุด ไมัโกงกาง แสม ลำพู ตะบูน โพธิ์ทะเล และอีกมาก. ประทับใจ. แหล่งศึกษา

7

ร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอ่าวบางเสร่และศึกษาดูงาน   Leave a comment

วันที่ 3 ก.พ.57 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอ่าวบางเสร่และศึกษาดูงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว นร.ชั้นป.6 จำนวน 22 คน ครูผู้ดูแลนักเรียนคุณครูรัชนีวรรณ แก้วสมสิน

10959641_782549011826869_7988231203662796521_n 1904124_782549178493519_5982121334874259396_n 9002_782549111826859_6989886546366520300_n