นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเกล็ดแก้ว เข้าชม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา   Leave a comment

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นางรัชนีวรรณ แก้วสมสิน นางสมนึก ทวีผลประเสริฐ และนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเกล็ดแก้วเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อ่าวบางเสร่และศึกษาดูงาน โดยทางโครงการได้นำนักเรียนเดินทางเข้าชม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทางทะเล พร้อมดูสัตว์ที่อาศัยในป่าชายเลน น้ำกร่อย. ปลาตีน(ชื่อเฉพาะ) แต่ฟังแล้วไม่สุภาพ. ที่มีจำนวนมากที่สุด ไมัโกงกาง แสม ลำพู ตะบูน โพธิ์ทะเล และอีกมาก. ประทับใจ. แหล่งศึกษา

7

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: