Archive for พฤษภาคม 2015

งานประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2558   Leave a comment

56 58

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเกล็ดแก้ว และผู้ปกครองพบครูประจำชั้นของนักเรียนแต่ละชั้น (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว )

โฆษณา