ท่านผู้ใหญ่ใจดีจากธนาคารกรุงศรีอยุธยามาสร้างรั้วให้อาคารอนุบาลโรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเกล็ดแก้ว  ได้รับความอนุเคราะห์ในการทำกิจกรรมกลุ่ม(สร้างรั้วอาคารอนุบาล,ทาสีสนาม BBL,ปลูกผักสวนครัว,ทำปุ๋ยหมักชีวภาพและให้ความรู้และความสำคัญต่อการออมเงิน)จากกลุ่มงานกฎหมายและกำกับดูแลธุรกิจธนาคาร  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สร้างความปลาบปลื้มและประทับใจให้กับคณะครูและนักเรียน  ทางโรงเรียนเกล็ดแก้วจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ (สุกัญญา  บางจั่น  ภาพ / สมนึก  ทวีผลประเสริฐ ข่าว )

2 1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: