โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558   Leave a comment

20150611_094125 1

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฎิบัติสืบต่อกันมา (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: