โรงเรียนเกล็ดแก้วรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2558   Leave a comment

วันที่ 24 มิ.ย.58 โรงเรียนเกล็ดแก้วนำโดย นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน รับการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเตรียมพร้อมรับการประเมินด้วยศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การค้นคว้าความรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรื่องกล้วยๆ ศูนย์ลานพอเพียง และศูนย์ห้องเรียนสีเขียว กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย ขอขอบพระคุณคณะผู้ประเมิน ได้แก่ นายศิวะ ทาทราย รอง ผอ.สพป.ชบ.3 นายประสพ ศรีสมบูรณ์ ศน.สพป.ชบ.3 นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม ศน.สพป.ชบ.3 (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว)
page

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: