โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้(ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ปี 2558)   Leave a comment

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว และคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้(ค่ายความรู้คู่คุณธรรม) จัดโดยเทศบาลตำบลบางเสร่ ณ วัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง การนำนักเรียนไปร่วมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้หลักปฎิบัติธรรมตามคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม สติปัญญา ความสงบ นำไปสู่การสร้างสังคมร่มเย็นเป็นสุข
4

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: