Archive for กุมภาพันธ์ 2016

โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดี ชีวีเป็นสุข   Leave a comment

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดี ชีวีเป็นสุข ซึ่งมีคุณครูปรีดาวรรณ พรหมคีรี เป็นเจ้าของโครงการ โดยมี ทพ.ญ.ยุวธิดา ควรการ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 คุณสุกานดา สุวรรณฤทธิ์และคุณสุจิตรา โปร่งพรหมมา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย การอบรมผู้นำทันตสุขภาพ การประกวดหนูน้อยฟันสวย การประกวดการแปรงฟัน และยังให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับฟันและการแปรงฟันและตอบปัญหาชิงรางวัลทำให้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานและได้นำไปปฎิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

โฆษณา