Author Archive

การอบรมปฎิบัติการสร้างสื่อสอนสนุกภาษาไทย   Leave a comment

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 นางจงจิตร์ เสน่ห์ ครูโรงเรียนเกล็ดแก้ว เข้ารับการอบรมปฎิบัติการสร้างสื่อสอนสนุกภาษาไทย ณ สพป.ชบ.3

อบรมสื่อสอนสนุกภาษาไทย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562   Leave a comment

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวณภัทร ทวีผลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น จำนวน 10 ท่าน และกิจกรรมกราบแม่

กิจกรรมวันแม่62

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ   Leave a comment

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และร่วมโครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีีพันปีหลวง ณ ชายหาดบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งวันแม่

ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   Leave a comment

ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวณภัทร ทวีผลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว และคณะครูเข้าร่วมประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วประดิษฐ์ดอกดารารัตน์จากเปลือกข้าวโพด   Leave a comment

วันที่ 5 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. นางสาวณภัทร ทวีผลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว ให้การต้อนรับ ผู้ใหญ่ วจีราพร แทนไธสงค์ ผญบ. ตำบลบางเสร่ และกำนันรัดใจ บัณฑิตศิลป์ กำนันตำบลสัตหีบ ได้นำคณะครูอาสาตำบลสัตหีบ มาฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว ในการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์จากเปลือกข้าวโพด ทั้งนี้โรงเรียนเกล็ดแก้วขอกราบขอบพระคุณ คุณครูอาสาทุกท่านที่ได้มามอบความรู้ให้กับนักเรียนในครั้งนี้

 

76563.jpg

 

 

 

 

 

 

นิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558   Leave a comment

page20150518_124126

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว นำคณะครูรับการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยมี นางอรพรรณ โทสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งโรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้จัดเตรียม เอกสาร หลักฐาน รับการประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน อย่างพร้อมเพรียงครบถ้วน (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว )

โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดี ชีวีเป็นสุข   Leave a comment

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดี ชีวีเป็นสุข ซึ่งมีคุณครูปรีดาวรรณ พรหมคีรี เป็นเจ้าของโครงการ โดยมี ทพ.ญ.ยุวธิดา ควรการ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 คุณสุกานดา สุวรรณฤทธิ์และคุณสุจิตรา โปร่งพรหมมา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย การอบรมผู้นำทันตสุขภาพ การประกวดหนูน้อยฟันสวย การประกวดการแปรงฟัน และยังให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับฟันและการแปรงฟันและตอบปัญหาชิงรางวัลทำให้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานและได้นำไปปฎิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง